4.5 (90.67%) 939 votes

Khó khăn đầu tiên trong quá trình học tiếng Anh có lẽ là cách sắp xếp của từ vựng trong câu. Vì cấu trúc câu tiếng Anh có một vài điểm khá khác với tiếng Việt. Cùng Step Up tìm hiểu về cách sắp xếp trật tự từ trong câu tiếng Anh để bắt đầu quá trình học tiếng Anh đầy thú vị nào.

1. Các loại từ trong câu tiếng Anh

Giống như trong tiếng Việt thì tiếng Anh cũng có nhiều loại từ khác nhau. Tổng cộng là có tám loại: Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, đại từ, liên từ, thán từ. Dưới đây là đặc điểm của từng loại từ. Chúng ta không thể sắp xếp trật từ từ trong tiếng Anh mà không hiểu về các từ loại đúng không nào.

Danh từ trong tiếng Anh 

Danh từ trong tiếng Anh là những từ chỉ người, vật, việc, sự việc, sự vật,…

Ví dụ: 

 • Table : cái bàn
 • Computer : máy tính để bàn
 • Hand: bàn tay
 • Phone: Điện thoại
 • Water: nước

Danh tù trong trật tự từ trong câu tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh là những từ dùng để chủ hành động, trạng thái của con người, vật, sự vật, sự vật, sự việc,…

Ví dụ: 

 • Go: đi
 • Run: chạy
 • Play: chơi
 • Swim: bơi
 • Smile: cười

Tính từ trong tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh là những từ được dùng để chỉ trạng thái, đặc điểm tính chất của người, sự vật, sự việc,…

Ví dụ:

 • Long: dài
 • Tall: cao
 • Big: to
 • Hard: cứng
 • Soft: Mềm mại

Trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh là những từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc bổ nghĩa cho cả câu. Trạng từ trong tiếng Anh không nhất thiết là một từ mà nó có thể là một cụm từ có chứa các từ loại khác

Ví dụ:

 • Today: hôm nay
 • Yesterday: hôm qua
 • At the park: ở công viên
 • Always: luôn luôn
 • At my home: tại nhà tôi
 
[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ trong tiếng Anh là các từ được dùng để chỉ sự liên quan giữa hai danh từ khác nhau trong câu

Ví dụ: 

 • In
 • Of
 • For
 • Into
 • At

Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ trong tiếng Anh được chia làm năm loại: Đại từ nhân xưng, đại từ phản thân, đại từ bất định, đại từ chỉ định, đại từ sở hữu. Chúng đều có mục đích chung nhất đó là thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ nào đó trong câu để tránh sự lặp từ.

Ví dụ: 

 • We
 • They
 • I
 • You
 • He

Liên từ trong tiếng Anh

Liên từ trong tiếng Anh là từ dùng để liên kết các từ, cụm từ, các mệnh đề trong câu

Ví dụ: 

 • And
 • Or
 • After
 • but
 • Although

Thán từ trong tiếng Anh

Thán từ trong tiếng Anh là những từ dùng để biểu đạt cảm xúc. Thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ: 

 • Wow
 • Oh
 • Uhm
 • Ah
 • Hmm

2. Trật tự từ trong câu tiếng Anh đơn giản

Dưới đây chúng mình sẽ nêu cấu trúc câu cơ bản nhất và trật tự từ trong câu tiếng Anh cơ bản đó. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì đừng bỏ qua nhé.

Trật tự từ trong câu tiếng Anh đơn giản

S + V + O

Trong bất cứ câu tiếng Anh cơ bản nào cũng đều có các phần nêu trên. Đó là gì? Đó là chủ ngữ, động từ, tân ngữ.

 • Chủ ngữ ở đây có thể là : Danh từ, đại từ
 • Động từ : các động từ chỉ hành động
 • Tân ngữ(đi sau các động từ chỉ hành động) có thể là : danh từ, cụm danh từ

Trong một câu khẳng định thông thường  sẽ giữ đúng cấu trúc như trên không thay đổi.

Ví dụ: 

 • I love you
 • He plays tennis
 • She goes to school

3. Trật tự từ trong câu tiếng Anh khác

Trật tự từ trong câu tiếng Anh cơ bản khá là đơn giản đúng không nào. Tuy nhiên thì không phải một câu trong tiếng Anh chỉ có vậy. Trong câu còn có thể có nhiều thành phần khác khiến câu trở nên phức tạp hơn. Cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây để biết thêm về những trật tự từ trong câu tiếng Anh nhé.

Trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ 

Cũng là trạng từ tuy nhiên, mỗi loại trạng từ sẽ có những vị trí khác nhau trong câu do đó trật tự từ trong câu tiếng Anh cũng sẽ khác nhau.

Trật tự từ trong câu tiếng Anh khác

Trật từ từ của các trạng từ chỉ thời gian và địa điểm trong câu

S + v + (O) + Trạng từ chỉ địa điểm + Trạng từ chỉ thời gian

Luu ý: 

 • Trạng từ có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu
 • KHÔNG chen vào giữa câu
 • Khi trong câu xuất hiện cùng lúc cả trạng từ chỉ địa điểm và trạng từ chỉ thời gian thì địa điểm trước thời gian sau

Ví dụ: 

 • They watch movie at home
 • She arrived at the office at 7 o’clock

Trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ chỉ tần suất

Để xét đến trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ chỉ tần suất chúng mình tạm chia thành hai loại đó là: trạng từ chỉ tần suất và cụm trạng từ chỉ tần suất

 
[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.
 • Trạng từ chỉ tần suất

S +  Trạng từ chỉ tần suất + V

Khác với trạng từ thông thường những trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng ngay trước động từ.

Ví dụ: 

 • I never smoke
 • She often goes to the movies with her friends

 

 • Cụm trạng từ chỉ tần suất

S + V +(O) + Cụm trạng từ chỉ tần suất

Ví dụ:

 • He goes on business trips twice a week
 • I go to school every day

Trật tự từ trong câu tiếng Anh câu có tính từ

Trật tự từ trong câu có chứa tính từ

– Các vị trí của tính từ trong câu

 • Vị trí của tính từ nói chung đó là: đứng trước danh từ 

Ví dụ: 

 • He drives the red car
 • She had a fight with a big dog

– Vị trí của các tính từ khác nhau trong cùng một câu: 

Ý kiến-  Kích thước- Tuổi- Hình dạng- Màu sắc- Nguồn gốc- Chất liệu- Mục đích

Ví dụ: 

 • She has long red hair
 • He has a lovely yellow puppy
 

4. Bài tập về trật tự từ trong câu tiếng Anh

Sắp xếp trật tự từ trong những câu tiếng Anh sau

 1. teeth/ She/ to/ yesterday/ her/ see/ went 
 2. beautiful/ I/ black/ bought/ bicycle/ a
 3.  travels/ family/ to/ on/ My/ weekends/ London
 4. in/ I/ machine/ the/ near/ green/ the/ exit/ sit/ vending
 5. The/ 8pm/ starts/ movie/ at 
 6. go/ to/ I/ before/ 7 o’clock/ always/ school
 7. a/ He/ flowers/ big/ of/ gave/ bunch/ me/ red 
 8. year/ travels/ a/ She/ twice 
 9. I/ bakery/ the/ cake/ across/ the/ bought/ from/ this/ street 

Đáp án

 1. She went to see her teeth yesterday
 2. I bought a beautiful black bicycle
 3. My family travels to London on weekends
 4. I sit near the green vending machine in the exit
 5. The movie starts at 8pm
 6. I always go to school before 7 o’clock
 7. He gave me a bunch of big red flowers
 8. She travels twice a year
 9. I bought this cake from the bakery across the street
Xem thêm các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi cử và giao tiếp được trình bày chi tiết trong bộ đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO

Trên đây chúng mình đã tổng hợp những kiến thức về trật từ từ trong câu tiếng Anh cơ bản mà các bạn học cần phải biết. Sau khi học qua bài viết này các bạn có thể tự tin tránh các lỗi cơ bản không đáng có. 

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Comments

comments