Sách thường được viết bởi người giỏi theo một cách học thuật vì vậy rất khó hiểu cho đại chúng. Step Up muốn thay đổi điều đó. Chúng tôi muốn tạo ra những cuốn sách mà ngay cả những người không có năng khiếu cũng cảm thấy có hứng thú học và có thể tiếp thu được kiến...

read more