2.8 (56.36%) 11 votes

“What do you mean” là câu nói được sử dụng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. Nghĩa của câu nói này là gì và sử dụng thế nào cho đúng, bài viết này của Step Up sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. 

1. Định nghĩa

“What do you mean? (/wʌt duː juː miːn/) là một câu hỏi mang nghĩa là “Ý bạn là gì?”. Câu “What do you mean” được sử dụng khi người nói không hiểu ý của đối phương hoặc bộc lộ cảm xúc bối rối. Câu hỏi sử dụng động từ nghi vấn “What” với đầy đủ cấu trúc. 

Ví dụ:

 • What do you mean? I was invited.
  Ý bạn là sao? Tôi được mời mà.
 • What do you mean? I did not hear you clearly.
  Ý cậu là sao cơ? Tớ không nghe rõ cậu.
 • What do you mean? I don’t understand.
  Ý bạn là sao? Tôi không hiểu.

2. Cách sử dụng cấu trúc What do you mean trong tiếng Anh

Cấu trúc mở rộng của câu nói này cũng vô cùng phổ biến. Có các cách dùng khác như sau:

Cách 1

Cách nói đầu tiên dùng để hỏi “Ý bạn là sao khi nói …?” hay “… là sao?”. Cấu trúc sử dụng giới từ “by”. Giới từ “by” mang nghĩa “bằng, bởi”, còn trong trường hợp này thì dịch nôm na là “khi nói”. 

What do you mean by + something?

Ví dụ:

 • What do you mean by that?
  Ý bạn là sao khi nói thế?
 • What do you mean by “not enough money”? I just received my salary last week!
  “Không đủ tiền” là sao? Tôi vừa nhận lương tuần trước mà!
 • What do you mean by disqualified?
  Bị loại là sao?

what do you mean

Cách 2

Ở cách này, ta có liên từ “when”. Câu dưới có nghĩa là “Ý bạn là gì khi …?”. Nếu muốn hỏi lại hành động đã xảy ra trong quá khứ thì sẽ dùng cấu trúc dưới. Vế sau từ when là một mệnh đề đủ chủ ngữvị ngữ.

What do you mean when  you + V (nguyên mẫu)?

What did you mean when you + V (quá khứ)?

Ví dụ:

 • What do you mean when you say that?
  Ý bạn là gì khi bạn nói thế?
 • What did you mean when you winked at me?
  Ý bạn là gì khi bạn nháy mắt với tôi vậy?
 • What did you mean when you said nothing?
  Ý bạn là gì khi bạn không nói gì vậy?

what do you mean

Cách 3

Đây là cấu trúc mang nghĩa “… có nghĩa là gì?”. Câu dưới dùng để hỏi ý nghĩa của sự vật, câu từ nào đó mà ta chưa hiểu.

What do/does + N + mean?

Ví dụ:

 • What does this sign mean?
  Tấm biển này có nghĩa là gì?
 • What does the letter on your notebook mean?
  Ký tự trên vở của bạn có nghĩa là gì?
 • What does the play mean?
  Vở kịch có ý nghĩa là gì?

3. Các cụm từ đi với What do you mean trong tiếng Anh

Các cụm từ khác cũng liên quan hoặc tương tự như sau:

 • I don’t get it: Tôi không hiểu
 • Pardon?: Xin lỗi?
 • It makes no sense to me: Điều đó chẳng có lý gì đối với tôi 

what do you mean

 • It’s beyond me: Điều đó quá tầm hiểu biết của tôi/Tôi không thể hiểu nổi điều đó
 • I can’t wrap my head around it: Tôi không hiểu nổi điều đó

Và đó là những gì bạn cần biết về cấu trúc What do you mean trong tiếng Anh. Hy vọng bạn sẽ thấy bài viết này hữu ích.

Step Up chúc bạn học thật tốt!
 

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Comments

comments