3.9 (78.61%) 1426 votes

Khi dùng thì quá khứ trong tiếng Anh, đối với động từ có quy tắc, ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên thể, nhưng khi phát âm thì lại không đơn giản như vậy. Tùy theo từng trường hợp mà đuôi -ed sẽ được phát âm khác nhau. Bài viết này Step Up sẽ giúp bạn tổng hợp lại cách phát âm đuôi ed chuẩn nhất trong tiếng Anh .

1. Tổng quan về cách phát âm đuôi ed

Trước khi tìm hiểu về quy tắc phát âm đuôi ed, chúng ta cần phân biệt giữa âm hữu thanh và âm vô thanh. Trong tiếng Anh có tất cả 15 phụ âm hữu thanh và 9 phụ âm vô thanh.

Âm hữu thanh:

Là những âm khi nói, hơi thở đi từ họng, qua lưỡi, răng rồi đi ra ngoài, làm rung dây thanh quản. Đặt ngón tay của bạn vào cổ họng và thực hành âm /r/ bạn sẽ cảm nhận rõ hơn về sự rung này.

Các phụ âm hữu thanh trong tiếng Anh: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.

Âm vô thanh:

Là những âm mà nói, âm bật ra bằng hơi từ miệng chứ không phải từ cổ họng, vì vậy cổ họng sẽ không rung. Bạn đặt tay lên cổ họng và phát âm chữ /k/. Bạn sẽ không thấy rung, mà chỉ là những tiếng động nhẹ như tiếng bật hoặc tiếng gió.

Các phụ âm vô thanh trong tiếng Anh:  /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /∫/, / t∫/, /h/.

Để học được cách phát âm chuẩn trong tiếng Anh thì phân biệt được âm hữu thanh và âm vô thanh là một phần rất quan trọng. Vì vậy hãy xem lại cách phát âm các âm trên của mình và sửa lại cho chuẩn nhé!

cách phat am trong tieng anh

Cách phát âm ed trong tiếng Anh

Phân biệt xong âm rồi sẽ phát âm đuôi ed như thế nào?

Ta bắt gặp đuôi ed trong động từ ở thì quá khứ, thì hoàn thành và trong các tính từ. Có 3 cách phát âm đuôi ed chính trong quy tắc phát âm tiếng Anh, được quyết định bởi phụ âm cuối cùng của từ.

Để học ngữ pháp Tiếng Anh chuẩn nhất, hãy tham khảo sách Hack Não Phương pháp – một sản phẩm được nghiên cứu bởi Step Up English. Trong đó bao gồm 90% chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong giao tiếp và thi cử. Tìm hiểu ngay sách Hack Não Ngữ Pháp.

1. Đuôi ed phát âm là /id/

* Với động từ kết thúc là /t/ hoặc /d/

Needed, invited, wanted, ended, visited 

* Với tính từ có tận cùng là /ed/

Khi một động từ được sử dụng như tính từ, bất kể phụ âm kết thúc được phát âm như thế nào, đuôi ed đều được phát âm là /id/

cach phat am trong tieng anh

Cách phát âm ed với tính từ

2. Đuôi ed phát âm là /t/

Quy tắc phát âm đuôi ed với động từ có phát âm kết thúc là những phụ âm vô thanh /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /f/, /p/.

 • Washed /wɔːʃt/
 • Looked: /lu:kt/
 • Missed: /mist/

3. Đuôi ed phát âm là /d/

Quy tắc phát âm đuôi ed với những động từ có phát âm kết thúc là những phụ âm hữu thanh còn lại và nguyên âm.

Ví dụ:

 • Smiled /smaɪld/
 • Opened  /oupәnd/
 • Worried /wз:id/

Đây là 3 quy tắc phát âm chính của đuôi ed trong tiếng Anh. Bên cạnh cách phát âm âm đuôi trong tiếng Anh, cần chú ý đến trọng âm và ngữ điệu khi giao tiếp. Một câu nói dù phát âm chuẩn, rõ ràng nhưng không có trọng âm và sự liên kết giữa các từ thì sẽ không tự nhiên và không thể hiện được hết ý nghĩa của câu. Đối với những người mới bắt đầu, hoặc tự học online lại nhà, các bạn nên xây dựng cho mình một lộ trình học chi tiết và cụ thể từ A-Z  bắt đầu từ các âm cơ bản nhất, dễ nhớ và luyện tập hàng ngày.

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

2. Câu thần chú phát âm đuôi ed đặc biệt

Với trường hợp đuôi ed phát âm là /id/, hầu như ai từng đọc qua cũng có thể dễ nhớ rất nhanh, tuy nhiên đối với 2 trường hợp còn lại thì lại không hề dễ dàng và rất nhanh quên. Vậy ngoài cách học bằng phương pháp phân biệt giữa âm vô thanh và hữu thanh, chúng ta hãy cùng học thêm một số cách phân biệt ed trong 2 trường hợp còn lại nhé.
quy tac phat am trong tieng anh

Quy tắc phát âm trong tiếng Anh

Phát âm /id/ nếu từ tận cùng bằng /t/ hoặc /d/: thần chú tôi đi

Phát âm /t/ nếu từ kết thúc bằng “s” hoặc có phát âm kết thúc bằng  /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /f/, /p/: thần chú sáng sớm chạy khắp phố phường

Phát âm là /d/ đối với các âm còn lại

3. Bài tập về cách phát âm đuôi ed

Sau đây là một số bài tập cơ bản về cách phát âm đuôi ed trong tiếng Anh. Bạn nên tự làm một lần rồi sau đó mới tra các từ không biết và sửa lại đáp án đúng, hãy ghi lại những từ bạn chưa biết cả phiên âm, nghĩa và cách sử dụng để ôn tập sau. Ngoài ra, cũng nên tìm một số phương pháp học từ vựng hiệu quả  áp dụng cho bản thân dễ nhớ hơn nhé!

 

bai tap phat am

Bài tập phát âm đuôi ed

Bài tập 1: Chọn từ có cách phát âm đuôi ed khác với các từ còn lại

1.

a. demanded

b. requested

c. started

d. worked

2.

a. leaded

b. launched

c. watched

d.  finished

3.

a. joined

b. faxed

c. happened

d. enjoyed

4.

a. naked

b. corrected

c. interested

d. asked

5.

a. borrowed

b. reserved

c. shared

d. attracted

6.

a. stopped

b. entertained

c. informed

d. installed

7.

a. improved

b. stayed

c. changed

d. produced

8.

a. phoned

b. invested

c. participated

d. wanted

9.

a. waked

b. walked

c. naked

d. talked

10.

a. traveled

b. frightened

c. studied

d. prepared

Đáp án:

 1. D
 2. A
 3. B
 4. D
 5. D
 6. A
 7. D
 8. A
 9. C
 10. C

Bài tập 2: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

1. He slept almost movie time because the movie is so (bore)……….

2. This is the first time she (come)……. to Hanoi. The (amaze)…….. scenery makes she (excite)……… to have a wonderful holiday here.

3. Despite being (frighten)………., they tried to wait until the movie ended.

4. If  Lisa (study)….. harder, she (not/ get)………… that (disappoint)……… mark.

5. The man‘s appearance made us (surprise)…………….

6. Her newest book is an (interest)…….. romantic novel, but  I’m (interest)……….in her horror story.

7. Working hard all weekend is (tire)…….., so he is (exhaust)………. when he comes back home.

8. The solution (expect)……  to be a new way to get out of the crisis.

9. The lecture is so (confuse)…….that Tom doesn’t understand anything.

10. It is such a (shock)…… new that I can’t say anything.

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

Đáp án:

1. boring
2. has come/ amazing/ excited
3. frightened
4. had studied/ wouldn’t have got / disappoiting
5. surprised
6. interesting/ interested
7. tiring/ exhausted
8. is expected
9. confusing
10. shocking

Bài tập 3: Thực hành đọc câu truyện ngắn lưu ý cách phát âm đuôi ed

The Fox and the Grapes

One afternoon, a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from a lofty branch. “Just the thing to quench my thirst,” said the fox. Taking a few steps back, the fox jumped and just missed the hanging grapes. Again, the fox took a few paces back and tried to reach them, but still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, “They’re probably sour anyway.” Then he walked away.

The Boy and the Filberts

A boy was permitted to put his hand into a pitcher to get some filberts. But he grabbed such a great fistful that he could not draw his hand out again. There he stood, unwilling to give up a single filbert and yet unable to get them all out at once. Vexed and disappointed, he cried out loud.
“My boy,” said his mother, “be satisfied with half the nuts you have taken and you will easily get your hand out. Then perhaps you may have some more filberts some other time.”

The Bird and the Bull

A bird flew over the meadow with much buzzing for so small a creature and settled on the tip of one of the horns of a bull. After he had rested a short time, he started to fly away. But before he left he begged the bull’s pardon for having used his horn for a resting place.

“You must be very pleased to have me go now,” he said.

“It’s all the same to me,” replied the Bull. “I did not even know you were there.”

4. Cách phát âm đuôi S/ES

Cùng với cách phát âm đuôi ed thì cách phát âm đuôi s/es cũng là chủ đề mà nhiều người học tiếng Anh quan tâm. Với đuôi s/es cũng có 3 cách phát âm chính:

 • Đuôi s/es được phát âm là /s/
 • Đuôi s/es được phát âm là /iz/
 • Đuôi s/es được phát âm là /z/

Với mỗi cách  sẽ có những quy tắc phát âm và dấu hiệu nhận biết riêng. Vậy đâu là các phát âm s/es chuẩn nhất

Cùng Step Up tìm hiểu chi tiết tại bài viết: https://stepup.edu.vn/blog/cach-phat-am-s-es-chuan-nhat-trong-tieng-anh

Trên đây là mẹo đọc ed dễ nhớ và chuẩn nhất dành cho người học tiếng Anh. Không chỉ nắm chắc lý thuyết mà hãy thực hành, luyện tập chậm rãi nói hàng ngày là mẹo học rất tốt để phát âm trôi chảy và lưu loát. Thiết kế cho mình một thời gian biểu tự học tiếng Anh phù hợp để cải thiện nền tảng tiếng Anh của bạn từ phát âm, từ vựng, giao tiếp. Hãy tạo thói quen học tiếng Anh ít nhất 30 phút mỗi ngày để thấy sự thay đổi của bản thận bạn! 

 

Xem thêm: Bảng tóm tắt 12 thì tiếng Anh

 

 

Comments

comments