5 (100%) 1 vote

Cấu trúc Contrary trong tiếng Anh được sử dụng để nói về sự trái ngược. Đây là cấu trúc được sử dụng vô cùng phổ biến trong cả văn nói và viết. Cùng bắt đầu học cấu trúc Contrary cùng Step Up nhé!

1. Định nghĩa

Contrary có thể là một tính từ, mang nghĩa “trái, ngược”.

Ví dụ:

 • I think they are running in the contrary direction.
  Tôi nghĩ họ đang chạy về hướng ngược lại rồi.
 • I don’t like the feeling of this contrary wind.
  Tớ không thích cái cảm giác của cơn gió ngược này.
 • Contrary to team B’s expectations, team A won people’s hearts.
  Trái ngược với kỳ vọng của đội B, đội A đã chinh phục được trái tim của mọi người.

Contrary cũng có thể là một danh từ, khi đó thường đứng trong cụm từ “the contrary”. Cụm từ này mang nghĩa là “sự ngược lại, sự trái lại”.

Ví dụ:

 • On the contrary, Tim hates sweet food.
  Ngược lại, Tim ghét đồ ăn ngọt.
 • The show this morning was terrible. On the contrary, this show was fantastic!
  Chương trình sáng nay thật tệ. Ngược lại, chương trình vừa xong quá tuyệt!
 • We thought he wouldn’t be able to pass the exam, but he has proven to the contrary.
  Chúng tôi tưởng anh ấy sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra, nhưng anh ấy đã chứng tỏ điều ngược lại.

2. Cách sử dụng cấu trúc Contrary trong tiếng Anh

Có 3 cấu trúc Contrary trong tiếng Anh:

Cấu trúc Contrary 1

Ở cấu trúc Contrary đầu tiên, contrary đóng vai trò là danh từ, nằm trong trạng từ “On the contrary”. Trạng từ này có nghĩa là “Trái lại”. Trạng từ này luôn đứng ở đầu câu, được dùng để khẳng định điều gì trái ngược với ý trước đó. 

On the contrary, S + V

Ví dụ:

 • “Did you enjoy the chicken salad?” – “On the contrary, I couldn’t even finish one bite.”
  “Cậu có thích món sa-lát gà ấy không?” – “Ngược lại, tớ thậm chí còn không thể ăn hết một miếng.”
 • Sarah likes Nick. On the contrary, Nick can’t stand her.
  Sarah thích Nick. Trái lại, Nick không thể chịu nổi bạn ấy.

cấu trúc contrary

 • I expected a boring class. On the contrary, it was the best class I had ever attended.
  Tớ đã kỳ vọng một lớp học nhàm chán. Ngược lại, đó là lớp học tuyệt nhất mà tớ từng tham dự.

Cấu trúc Contrary 2

Ở cấu trúc Contrary thứ 2, ta có cụm từ “to the contrary”, mang nghĩa (thể hiện/chứng tỏ) điều ngược lại. “To the contrary” nằm ở sau động từ như “prove”, “show”,… và những động từ có nghĩa tương đồng với “chứng tỏ”. Cụm từ này cũng có thể đứng sau danh từ “proof”, “evidence”,… mang nghĩa “bằng chứng”.

S + V + to the contrary

Ví dụ:

 • Vuong used to doubt Anna’s ability, but she has shown her strengths to the contrary.
  Vương từng nghi ngờ khả năng của Anna, nhưng trái lại cô ấy đã thể hiện được những thế mạnh của mình.
 • The teacher never expected the new student to be smart, but now there is proof to the contrary.
  Người giáo viên chưa bao giờ kỳ vọng bạn học sinh mới là thông minh, nhưng giờ đây có bằng chứng chứng tỏ điều ngược lại.

cấu trúc contrary

 • Everyone thought Mimi was a shy girl. But through time she has proven to the contrary.
  Mọi người từng tưởng Mimi là một cô bé nhút nhát. Nhưng qua thời gian bạn ấy đã chứng tỏ điều ngược lại.

Cấu trúc Contrary 3

Ở cấu trúc này, contrary đóng vai trò làm tính từ. Cấu trúc Contrary thứ 3 có cụm từ “Contrary to…” có nghĩa là “Trái với…”, đứng ở đầu câu. Cấu trúc này được dùng để diễn tả một việc gì trái với sự việc gì đó hay ai đó.

Contrary to + N, S + V

Ví dụ:

 • Contrary to his mother, Chinh is very tall.
  Trái với mẹ cậu ấy, Chính rất cao.
 • Contrary to what you think, I sing very badly.
  Trái với những gì cậu nghĩ, tớ hát rất dở.

cấu trúc contrary

 • Contrary to the last season, season 4 has received positive feedback.
  Trái với mùa trước, mùa 4 đã nhận được phản hồi tích cực.

3. Bài tập với cấu trúc Contrary trong tiếng Anh

Bạn đã ghi nhớ bao nhiêu phần trăm kiến thức về cấu trúc Contrary rồi? Để chắc chắn bạn không bị quên bài, hãy làm bài tập dưới đây nhé.

Chọn đáp án đúng:

 1. Lan likes corn soup. __________, Hang hates it.

A. On the contrary

B. Contrary

C. To the contrary

2. Yen used to think Mo wouldn’t be strong enough to take part in the event. But we have seen proof ___________.

A. contrarily

B. to the contrary

C. on the contrary

3. ___________ their neighbors, the Simpsons are extremely loud.

A. On the contrary

B. Contrary

C. Contrary to

4. I thought Rosie would be angry. ___________, she is very calm.

A. On the contrary

B. Contrary

C. To the contrary

5. They thought that Ron was a bad person. After spending time with him, they now have proof ___________ .

A. on the contrary

B. to contrary

C. to the contrary

Đáp án

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. C

Bài tập trên đã khép lại bài học thú vị về cấu trúc Contrary trong tiếng Anh. Chỉ sau một thời gian học ngắn, Step Up tin rằng bạn sẽ nắm được cấu trúc này.

Step Up chúc bạn học thật tiến bộ!

 

 

 

 

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Comments

comments