4.5 (90%) 4 votes

Để các chương trình được diễn ra một cách thật suôn sẻ thì chúng ta cần chuẩn bị lời dẫn chương trình hấp dẫn. Nếu bạn đang có nhu cầu tham khảo lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh thì hãy tham khảo bài viết này của Step Up nhé!

1. Định nghĩa

Lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh là những lời được dùng bởi MC dẫn chương trình tại sự kiện có khán giả, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh tốt sẽ giúp cho chương trình mạch lạc và chuyên nghiệp hơn.

Lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh có thể sử dụng tại các sự kiện như: gameshow, lễ hội, văn nghệ, lễ trao giải,…

2. Lời dẫn chương trình Gameshow bằng tiếng Anh

Game show là chương trình giải trí bao gồm trò chơi, người tham gia và phần thưởng hấp dẫn. Lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh cho Gameshow nên có sự nhiệt tình có thể pha lẫn chút hài hước.

Bài mẫu

Game show Host: Thank you for joining us in today’s game show, Fun Trivia! We are excited to play with you and find out who is going to bring home 100 million dong! Let’s cheer for our lovely guests!

As always, there are 2 teams.  Only one team will win the prize. May you introduce yourself?

Team A: Hi everyone! We are team A and we came here to win!

Team B: Good evening Fun Trivia! We are team B! We are ready to win this!

Host: I love the energy! I wish both teams good luck! 

The first part of the show is called Burning Questions. We will ask each team 10 questions in 1 minute. For each question you answer correctly, you will get 10 points. You may pass the question you don’t know the answer to and go back in the end, but you will only get 5 points for the question if you answer correctly. If you answer wrong, you will get no points.

Are you ready?

Both teams: YES!

Round 1:

Host: Wonderful! May Team A pick one person to step up and play round 1?

Team A: We will pick <name> for the first round.

Host: How are you feeling:

Contestant: I’m quite nervous.

Host: Just relax. You will do great. Okay, your time starts now! 

Host: <reads questions>

Contestant: <answers>

Host: Your time is up! You have _____ points! Congratulations! You may return to your team. Now, I would like to invite a member from team B to play round 1.

Team B: We will choose <name> for the first round.

Host: Let’s cheer for team B everyone.

Host: How are you feeling?

Contestant: I am feeling pretty good.

Host: Great. Your time starts … now!

Host: <reads questions>

Contestant: <answers>

Host: Your time is up! You have _____ points! Congratulations team B! You will have more advantage in the second round!

Result announcement:

Host: After carefully calculating both teams’ points, we now have the result. And the team bringing home 100 million dong is… Team A! Congratulations! 

Team A: Thank you, thank you so much! We would like to use this money on a big trip and charity!

Host: Team B, although you didn’t win, you are still rewarded vouchers from our sponsors. Good job!

And that is the end of the show! Thank you for watching and see you next time on Fun Trivia!

lời dẫn chương trình bằng tiếng anh

Bản dịch nghĩa:

Người dẫn chương trình game show: Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong game show Câu đố vui hôm nay! Chúng tôi rất vui khi được chơi cùng bạn và tìm xem ai là người sẽ mang về nhà 100 triệu đồng! Hãy cùng cổ vũ cho những vị khách đáng yêu của chúng ta!

Như mọi khi, sẽ có 2 đội. Chỉ một đội sẽ giành được giải thưởng. Bạn có thể giới thiệu bản thân mình được không?

Đội A: Xin chào tất cả các bạn! Chúng tôi là đội A và chúng tôi đến đây để giành chiến thắng!

Đội B: Chúc buổi tối vui vẻ Câu đố vui! Chúng tôi là đội B! Chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng này!

Người dẫn chương trình: Tôi thích năng lượng đó đấy! Chúc cả hai đội may mắn!

Phần đầu tiên của chương trình mang tên Hỏi nhanh. Chúng tôi sẽ hỏi mỗi đội 10 câu hỏi trong 1 phút. Đối với mỗi câu hỏi bạn trả lời đúng, bạn sẽ nhận được 10 điểm. Bạn có thể tạm bỏ qua câu hỏi mà bạn không biết câu trả lời và quay lại lúc cuối cùng, nhưng bạn sẽ chỉ nhận được 5 điểm cho câu hỏi nếu bạn trả lời đúng. Nếu bạn trả lời sai, bạn sẽ không có điểm.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Cả hai đội: RỒI Ạ!

Vòng 1:

Người dẫn chương trình: Tuyệt vời! Đội A có thể chọn một người bước lên và chơi vòng 1 không?

Đội A: Chúng tôi sẽ chọn <name> cho vòng đầu tiên.

Người dẫn chương trình: Bạn cảm thấy thế nào:

Thí sinh: Tôi khá lo lắng.

Người dẫn chương trình: Chỉ cần thư giãn. Bạn sẽ làm tốt. Được rồi, thời gian của bạn bắt đầu ngay bây giờ!

Người dẫn chương trình: <đọc câu hỏi>

Người dự thi: <trả lời>

Người dẫn chương trình: Thời gian của bạn đã hết! Bạn có _____ điểm! Xin chúc mừng! Bạn có thể trở lại đội của mình. Bây giờ, tôi muốn mời một thành viên của đội B thi đấu vòng 1.

Đội B: Chúng tôi sẽ chọn <tên> cho vòng đầu tiên.

Người dẫn chương trình: Hãy cổ vũ cho đội B nhé mọi người.

Người dẫn chương trình: Bạn cảm thấy thế nào?

Thí sinh: Tôi cảm thấy khá tốt.

Người dẫn chương trình: Tuyệt vời. Thời gian của bạn bắt đầu … bây giờ!

Người dẫn chương trình: <đọc câu hỏi>

Người dự thi: <trả lời>

Người dẫn chương trình: Thời gian của bạn đã hết! Bạn có _____ điểm! Xin chúc mừng đội B! Bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn trong vòng hai!

Thông báo kết quả:

Người dẫn chương trình: Sau khi tính toán kỹ lưỡng số điểm của cả hai đội, bây giờ chúng ta đã có kết quả. Và đội mang về 100 triệu đồng là… Đội A! Xin chúc mừng!

Đội A: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! Chúng tôi muốn sử dụng số tiền này cho một chuyến đi lớn và từ thiện!

Người dẫn chương trình: Đội B, mặc dù bạn không giành chiến thắng, nhưng bạn vẫn nhận được phiếu thưởng từ các nhà tài trợ của chúng tôi. Làm tốt lắm!

Và đó là phần cuối của chương trình! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Câu đố vui lần sau!

3. Lời dẫn chương trình ngày hội Halloween bằng tiếng Anh

Lễ hội Halloween thì sử dụng lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh sao cho phù hợp, lôi cuốn? Cùng xem nha!

Bài mẫu

Happy Halloween! Welcome to the 2023’s Halloween Festival! This year, we have prepared very exciting activities and performances for you. From where I stand, I can see that lots of you have creative costumes on. I see a ghost, a Superman, a cat,… Today, I am dressed as a pumpkin! Do you guys like my outfit? Thank you! You guys look good too!

First performance:

To open our Halloween Festival, we have a dance performance by <group>, with Billie Eilish’s hit “bury a friend”. Let’s cheer for them!

That was the best dance performance I have seen! Thank you <group> for that scary yet exciting performance!

First activity:

Now, we are going to play a game! Are you guys ready? The game is called Fun Quiz. I will read a question about Halloween and multiple choices. Then, I will pick the fastest person to raise their hand  to answer. If the first person chooses the wrong answer, there will be a second chance for another person. 

Thank you everyone for playing! And for the people who didn’t get to answer, we will have more games for you next time!

Next performance:

Rumour has it, lots of talented students from our school have made costumes from recycled pieces. Well, I am very happy to tell you that the rumour is true! Let’s enjoy 2022’s Dark  Halloween Fashion Show!

Ending

Thank you to all the young designers and models for such a beautiful fashion show. I can’t believe that you made all of those yourselves! They deserve another round of applause, don’t they?

This is the end of 2023’s Halloween Festival! Now you can have food, snacks at the back, and dance to the music! 

lời dẫn chương trình bằng tiếng anh

Bản dịch nghĩa:

Halloween vui vẻ! Chào mừng bạn đến với Lễ hội Halloween năm 2023! Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị các hoạt động và màn trình diễn rất thú vị cho các bạn. Từ chỗ tôi đứng, tôi có thể thấy rất nhiều bạn có những bộ trang phục sáng tạo. Tôi nhìn thấy một con ma, một siêu nhân, một con mèo, … Hôm nay, tôi đã hóa trang thành một quả bí ngô! Các bạn có thích trang phục của tôi không? Cảm ơn! Các bạn trông cũng tuyệt!

Màn trình diễn đầu tiên:

Để khai mạc Lễ hội Halloween, chúng tôi có một màn trình diễn khiêu vũ của <group>, với bản hit “bury a friend” của Billie Eilish. Hãy cổ vũ cho họ!

Đó là màn trình diễn khiêu vũ tuyệt vời nhất mà tôi từng xem! Cảm ơn <group> vì màn trình diễn đáng sợ nhưng không kém phần thú vị đó!

Hoạt động đầu tiên:

Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Các bạn sẵn sàng chưa? Trò chơi có tên là Fun Quiz. Tôi sẽ đọc một câu hỏi về Halloween và nhiều lựa chọn. Sau đó, tôi sẽ chọn người giơ tay trả lời nhanh nhất. Nếu người đầu tiên chọn sai câu trả lời, sẽ có cơ hội thứ hai cho người khác.

Cảm ơn mọi người đã chơi! Và đối với những người không trả lời được, chúng tôi sẽ có nhiều trò chơi hơn cho bạn vào lần sau!

Buổi biểu diễn tiếp theo:

Có tin đồn rằng, rất nhiều học sinh tài năng của trường chúng tôi đã làm trang phục từ những mảnh tái chế. Vâng, tôi rất vui khi nói với bạn rằng tin đồn là sự thật! Hãy cùng thưởng thức Dark Halloween Fashion Show 2022!

Kết thúc

Cảm ơn tất cả các nhà thiết kế và người mẫu trẻ vì một buổi trình diễn thời trang đẹp mắt. Tôi không thể tin rằng các bạn đã tự làm tất cả những bộ đồ đó! Họ xứng đáng nhận được một tràng pháo tay nữa, phải không ạ?

Đây là thời điểm kết thúc Lễ hội Halloween năm 2023! Bây giờ bạn có thể thưởng thức đồ ăn nhẹ ở phía sau và nhảy theo điệu nhạc!

4. Lời dẫn chương trình Noel bằng tiếng Anh

Dưới đây là mẫu lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh cho một chương trình về Giáng Sinh.

Bài mẫu

Ladies and gentlemen, welcome to the Jingle Bell 2021! It’s Christmas and we are so happy to spend the day here with you to celebrate it! In today’s show, there will be a lot of amazing performances and activities for you, so stay tuned!

First performance:

The first performance will be a very familiar Christmas song. Let’s hear “Last Christmas”, performed by <name>!

Thank you <name>! That was very beautiful!

Second performance:

Now, we are going to see an acapella of “O Holy Night” by the talented group, <name of group>. Let’s give them a warm welcome!

Next activity:

Now, we will play a little game together called Missing Chair! The rule is very simple. I will need 10 people to come up here with me. But we only have 9 chairs. Everyone will dance around these chairs, and when the Christmas music stops, whoever sits on a chair the latest will be disqualified! After each song, we will take 1 chair away. The longer you stay, the bigger the present. The last person remaining will win this huge bag of presents! Now, I want to see your hands.

You guys did so great. Let’s cheer for our players! Congratulations <name> for winning our special Christmas presents! 

Next performance:

Now, we will see a very special play, “My Christmas”, performed by students from <school’s name>. Let’s welcome them!

Ending:

That touching play has ended the Jingle Bell 2021. Thank you for coming! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

lời dẫn chương trình bằng tiếng anh

Bản dịch nghĩa:

Kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng đến với Jingle Bell 2021! Đó là Giáng sinh và chúng tôi rất vui khi dành cả ngày ở đây với bạn để ăn mừng nó! Trong chương trình ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều màn trình diễn và hoạt động thú vị dành cho bạn, vì vậy hãy chú ý theo dõi!

Màn trình diễn đầu tiên:

Tiết mục đầu tiên sẽ là một ca khúc Giáng sinh rất quen thuộc. Hãy cùng nghe “Last Christmas” do <name> biểu diễn!

Xin cảm ơn <name>! Màn trình diễn rất hay!

Màn trình diễn thứ hai:

Bây giờ, chúng ta sẽ xem một bản acapella “O Holy Night” của nhóm tài năng, <tên của nhóm>. Hãy dành cho họ một sự chào đón nồng nhiệt!

Hoạt động tiếp theo:

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ mang tên Thiếu ghế! Quy tắc rất đơn giản. Tôi sẽ cần 10 người lên đây cùng tôi. Nhưng chúng tôi chỉ có 9 chiếc ghế. Mọi người sẽ nhảy xung quanh những chiếc ghế này, và khi nhạc Giáng sinh dừng lại, ai ngồi lên ghế muộn nhất sẽ bị loại! Sau mỗi bài hát, chúng ta sẽ cất đi 1 chiếc ghế. Bạn ở lại càng lâu, quà được nhận càng lớn. Người cuối cùng còn lại sẽ giành được túi quà khổng lồ này! Bây giờ, tôi muốn nhìn thấy cánh tay của các bạn.

Các bạn đã làm rất tuyệt vời. Hãy cùng cổ vũ cho những người chơi của chúng ta! Xin chúc mừng <tên> đã giành được những món quà Giáng Sinh đặc biệt của chúng tôi!

Buổi biểu diễn tiếp theo:

Bây giờ, chúng ta sẽ xem một vở kịch rất đặc biệt, “Giáng Sinh của tôi”, do các học sinh từ <tên trường> biểu diễn. Chúng ta hãy chào đón họ!

Kết thúc:

Vở kịch cảm động đó đã kết thúc Jingle Bell 2021. Cảm ơn các bạn đã đến xem! Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc!

5. Lời dẫn chương trình văn nghệ bằng tiếng Anh

Chắc chắn ai ai cũng từng xem chương trình văn nghệ, đặc biệt là tại trường học, sự kiện,… Dưới đây là lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh cho buổi biểu diễn văn nghệ trường học.

Bài mẫu

Good morning/afternoon/evening ladies and gentlemen. My name is __________ . It’s my great pleasure to host <name of the show>. Thank you very much for coming to the show! Today, we have prepared for you extremely wonderful performances. Let’s begin!

First performance:

I am sure you are all curious to see our first performance. We can’t find a more perfect opening than a dance performance by class ____ with the song <name of the song>! Let’s welcome them!

Thank you for the amazing performance! Shall we give them a round of applause again?

Next performance(s):

Up next, we will get to listen to a beautiful song called <name of the song>, performed by <name> from class _____! Let’s cheer for him/her!

That was such an amazing performance!

Last performance:

To end the show, please give a warm welcome to <class> with a meaningful song about peace – <name of the song>, performed by class ______. Let’s clap our hands for them!

Ending

That performance just wrapped up <name of the show>. We hope you had a great time. Thank you all for coming!

Bản dịch nghĩa:

Xin chào quý vị và chúc buổi sáng/chiều/tối tốt lành. Tên tôi là __________ . Tôi rất hân hạnh được tổ chức <tên của chương trình>. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham dự chương trình! Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn những màn trình diễn vô cùng tuyệt vời. Hãy bắt đầu nào!

Màn trình diễn đầu tiên:

Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đều tò mò muốn xem màn trình diễn đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi không thể có phần mở màn nào hoàn hảo hơn là một tiết mục nhảy của lớp ____ với bài hát <tên bài hát>! Chúng ta hãy chào đón họ!

Cảm ơn bạn vì màn trình diễn tuyệt vời! Chúng ta sẽ cho họ một tràng pháo tay một lần nữa chứ ạ?

(Các) Màn trình diễn tiếp theo:

Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe một bài hát hay có tên <tên bài hát>, do <tên> đến từ lớp _____ biểu diễn! Hãy cổ vũ cho anh ấy / cô ấy!

Đó là một màn trình diễn tuyệt vời!

Màn trình diễn cuối cùng:

Để kết thúc chương trình, xin dành cho <lớp> một bài hát ý nghĩa về hòa bình – <tên bài hát>, do lớp ______ thể hiện. Hãy vỗ tay vì họ!

Kết thúc

Buổi biểu diễn đã khép lại <tên của chương trình>. Chúng tôi hy vọng bạn đã có một thời gian tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến!

6. Lời dẫn chương trình ngoại khóa bằng tiếng Anh

Ở phần này, ta cùng tham khảo lời dẫn chương trình tại một câu lạc bộ Mỹ thuật nhé.

Bài mẫu

Welcome to the Extracurricular Program – Art Club! Thank you for joining this program. In this program, you will get to learn about all the wonders of art, how to paint and draw, meeting some special guests and finally, practicing art!

First part:

Now, let’s welcome a very special guest. She is an artist and lecturer at Vietnam University of Art, <name>. Thank you for coming to this program! Now, she will teach us about the history and growth of art.

Thank you again for sharing your knowledge! 

Second part:

Now, we will learn how to make art ourselves! Joining us on the second part is <name>, a talented artist who successfully graduated from Asia University of Art and Design. Thank you for coming here today! 

Last part:

And now, I am sure you are excited to practice making art! Let’s take out our paper and colors. Don’t be too stressed out and have fun!

lời dẫn chương trình bằng tiếng anh

Bản dịch nghĩa:

Chào mừng bạn đến với Chương trình Ngoại khóa – Câu lạc bộ Mỹ thuật! Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình này. Trong chương trình này, bạn sẽ được tìm hiểu về tất cả những điều kỳ diệu của nghệ thuật, cách vẽ và vẽ, gặp gỡ một số khách mời đặc biệt và cuối cùng, thực hành nghệ thuật!

Phần đầu tiên:

Bây giờ, chúng ta hãy chào đón một vị khách rất đặc biệt. Cô là một nghệ sĩ và giảng viên tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, <tên>. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình này! Bây giờ, cô ấy sẽ dạy chúng ta về lịch sử và sự phát triển của mỹ thuật.

Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã chia sẻ kiến ​​thức của bạn!

Phần thứ hai:

Bây giờ, chúng ta sẽ học cách tự tạo nên nghệ thuật! Tham gia với chúng ta trong phần hai là <name>, một nghệ sĩ tài năng đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Châu Á. Cảm ơn bạn đã đến đây ngày hôm nay!

Phần cuối:

Và bây giờ, tôi chắc chắn rằng bạn đang hào hứng để thực hành làm nghệ thuật! Hãy lấy giấy và màu của chúng ta ra. Đừng quá căng thẳng và hãy vui vẻ!

7. Lời dẫn chương trình Rung Chuông Vàng bằng tiếng Anh

Phần cuối là mẫu lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh cho trò chơi Rung Chuông Vàng quen thuộc.

Bài mẫu

Have you ever heard of the Golden Bell Challenge? Today, we will play the same game! For those of you who don’t know, it is about answering questions. If you answer correctly, you will be able to keep playing. If you answer incorrectly, you will be dismissed. The last person left will win a grand prize! The prize is 1 million dong! I wish you the best of luck. 

And we have our winner! Congratulations <name> for successfully being the last person in the Golden Bell Challenge! Please come up on stage and get your prize!How are you feeling right now?

Well, you all did great. Let’s cheer for the winner!

Bản dịch nghĩa:

Bạn đã từng nghe đến Thử thách Rung Chuông Vàng chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò chơi đó! Đối với những bạn không biết, đó là trò chơi về trả lời các câu hỏi. Nếu bạn trả lời đúng, bạn sẽ có thể tiếp tục chơi. Nếu bạn trả lời sai, bạn sẽ bị loại. Người cuối cùng còn lại sẽ giành được giải thưởng lớn! Giải thưởng là 1 triệu đồng! Tôi mong điều may mắn nhất đến với các bạn.

Và chúng tôi có người chiến thắng của chúng tôi! Xin chúc mừng <tên> đã trở thành người cuối cùng trong Thử thách Rung chuông vàng! Hãy lên sân khấu và nhận giải thưởng của bạn! Bạn cảm thấy thế nào ngay bây giờ?

Chà, tất cả các bạn đã làm rất tốt. Hãy cổ vũ cho người chiến thắng!

 

Trên đây là tổng hợp 6 chủ đề khác nhau cùng lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh hay. Hy vọng bạn đã thu về cho mình thật nhiều kiến thức bổ ích. 

Step Up chúc bạn nhiều thành công và có thể viết được lời dẫn chương trình bằng tiếng Anh hấp dẫn!

 

 

 

 

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Comments

comments